เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 

ศูนย์ไอซีทีตำบล

เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับอำเภอยางตลาดและผู้นำชุมชน ทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อจัดกิจกรรมอัน...
       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับอำเภอยางตลาด,ผู้นำชุมชน,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ณ ลำห้วยใหญ่ บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตล...
 
  เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับอำเภอยางตลาดและผู้นำชุมชน ...
  การเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล...
  พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเรื่องในวันคล้าย...
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี...
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี...
  เทศบาลตำบลโนนสูงรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค...
  โครงการเทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ.....
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
  กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลโนนส...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโนนสูง ace333
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ในหลวงของแผ่นดิน
พระราชาผู้ทรงธรรม